Inscripcions

Desde el Dilluns 14 de Desembre a les 09:00h fins el Divendres 18 de Desembre a les 19:00h

Inscripció Rally Lloret VELOCITAT 2021

COMPETIDOR - ESCUDERIA

PILOT

COPILOT

VEHICLE

DRETS INSCRIPCIÓ

VELOCITAT: Acceptant la publicitat facultativa .......... 545 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........900 Euros

SHAKEDOWN Acceptant la publicitat facultativa...……...150 Euros

CAIXABANK 2100-0499-71-0200135857 IBAN ES41 2100 0499 7102 0013 5857 SWIFT: CAIXESBBXXX