Inscripcions

Desde el Dilluns 14 de Desembre a les 09:00h fins el Divendres 18 de Desembre a les 19:00h

Inscripció RESERVA-VELOCITAT (Moderns & Clàssics)

COMPETIDOR - ESCUDERIA

PILOT

COPILOT

VEHICLE

DRETS INSCRIPCIÓ

VELOCITAT: Acceptant la publicitat facultativa .......... 550 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........900 Euros

SHAKEDOWN Acceptant la publicitat facultativa...……...150 Euros

Shakedown no acceptant la publicitat facultativa...….250 Euros

CAIXABANK  IBAN ES05 2100 0499 7402 0021 9002 SWIFT: CAIXESBBXXX