Calafat Revival

Entry Form Rally Lloret VELOCITAT

COMPETITOR - TEAM NAME

DRIVER

CO-DRIVER

CAR

REGISTRATION FEES AMOUNT

VELOCITAT: Acceptant la publicitat facultativa .......... 540 Euros No acceptant la publicitat facultativa ........840 Euros SHAKEDOWN Acceptant la publicitat facultativa...……...150 Euros No acceptant la publicitat facultativa...….250 Euros CAIXABANK 2100-0499-71-0200135857 IBAN ES41 2100 0499 7102 0013 5857 SWIFT: CAIXESBBXXX

Resum FCA Calafat Revival 2017