INSCRIPCIONS

Inscripció Rally Lloret LEGEND 2021

COMPETIDOR - ESCUDERIA

PILOT

COPILOT

VEHICLE

DRETS INSCRIPCIÓ

LEGEND: Acceptant la publicitat facultativa ........... 545 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........ 900 Euros

CAIXABANK 2100-0499-71-0200135857  IBAN: ES41 2100 0499 7102 0013 5857   SWIFT: CAIXESBBXXX