Inscripció Velocitat

Enviar justificant del pagament de la inscripció a: montse@vlineorg.com

Per al pagament amb targeta de crèdit contactar amb: montse@vlineorg.com

Inscripció 1er Rallysprint Calafat

COMPETIDOR-ESCUDERIA

PILOT

COPILOT

VEHICLE

DRETS INSCRIPCIÓ

Aceptando la publicidad facultativa..........290 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........500 Euros

CAIXABANK 2100-0499-74-0200219002 IBAN ES0521000499740200219002 SWIFT: CAIXESBBXXX