Pagaments Inscripcions

CAIXABANK ( V-LINE RACING C.E.)
IBAN ES05 2100 0499 7402 0021 9002 
SWIFT: CAIXESBBXXX

Indicar el nom del Pilot a la transferencia.

Enviar a: montse@vlineorg.com

 

VELOCITAT: Acceptant la publicitat facultativa .............550 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........ ...................900 Euros

SHAKEDOWN Acceptant la publicitat facultativa...……150 Euros

No acceptant la publicitat facultativa...….......................250 Euros

 

REGULARITAT: Acceptant la publicitat facultativa .......460 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........................... 900 Euros

 

LEGEND: Acceptant la publicitat facultativa ................ 550 Euros

No acceptant la publicitat facultativa ........................... 900 Euros