El 325 Emotions: una fórmula molt económica per fer Velocitat amb Clàssics.

27/12/2016

El Campionat 325 Emotions, neix com una opció molt asequible per poder participar en un Campionat de Velocitat de vehícles clàssics, amb uns cotxes iguals, una preparació molt limitada, i així aconseguir un pressupost "low cost".