Formularios covid

DECLARACIÓ COVID

El sotasignant, participant de la competició / prova 1er RALLYSPRINT DE CALAFAT , sota la seva pròpia responsabilitat a tots els efectes legals;
DECLARA:
de conformitat amb la legislació vigent, així com amb el PROTOCOLO SANITARIO COMPLEMENTARIO DE REFUERZO SECTORIAL DE LA FEDERCIÓ CATALANA D'AUTOMOBILISME (PSCRS-FCA) i amb l’objectiu principal de la preservació de la salut de tots i el retorn a les competicions segures davant el risc del COVID-19, he sigut informat i accepto que no se’m permeti l’accés a l’àrea de competició si:
- Estic subjecte a mesures de quarantena
- Tinc COVID-19 actiu
- Tinc o he tingut una temperatura corporal de 37,5º en els últims 5 dies
- Tinc o he tingut un dels següents símptomes en els últims 5 dies: forta reducció en sabors, forta reducció en olors, tos seca, dificultat respiratòria, esgotament sever, congestió nasal, mal de cap, diarrea.
- He estat en contacte directe amb persones positives en COVID-19 en els últims 14 dies anteriors, o amb els seus familiars, encara que asimptomàtics.

I es compromet a comunicar ràpidament al Cap Metge de la prova 1er RALLYSPRINT DE CALAFAT rqualsevol canvi en les declaracions emeses avui i per complir amb totes les disposicions de la legislació vigent, així com de la Resolución 4 de Mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, per la que s'aprova i publica el Protocolo Básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de las competiciones federadas y profesionales, y el Protocolo Sanitario Complementario de Refuerzo Sectorial de la Federació Catalna Automobilisme