Inscripció On-Line

FORMULARI INSCRIPCIÓ

500 Km Motorland

COMPETIDOR

PILOT 1

PILOT 2

PILOT 3

PILOT 4

VEHICLE

DADES FACTURACIÓ

Drets Inscripció: 990,00€ +21% IVA/VAT/TVA = 1197,90€ (entrenament lliure Inclos) 1980,00 +21% IVA/VAT/TVA = 2395,80€ (sense publicitat obligatoria) (entrenament lliure inclos) CAIXABANK 2100-0499-71-0200135857 IBAN ES41 2100 0499 7102 0013 5857 SWIFT: CAIXESBBXXX L'inscripció es tindra que cumplimentar i enviar juntament amb el justificant de pagament a V-Line Org al correo electronic montse@vlineorg.com, com a maxim el dia 22 de novembre de 2019