Inscripcions

FORMULARI INSCRIPCIÓ

500 Km Motorland

COMPETIDOR

PILOT 1

PILOT 2

PILOT 3

PILOT 4

VEHICLE

DADES FACTURACIÓ

Drets Inscripció: 940,00€ +21% IVA/VAT/TVA = 1137,40€ (entrenament lliure Inclos) 1880,00 +21% IVA/VAT/TVA = 2274,48€ (sense publicitat obligatoria) (entrenament lliure inclos) CAIXABANK 2100-0499-71-0200135857 IBAN ES41 2100 0499 7102 0013 5857 SWIFT: CAIXESBBXXX L'inscripció es tindra que cumplimentar i enviar juntament amb el justificant de pagament a V-Line Org al correo electroni montse@vlineorg.com, com a maxim el dia 17 de novembre de 2017